Správa BOZP s.r.o.

Specialisté na bezpečnost práce a požární ochranu

BOZP

Spravujeme komplexní agendu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Vyhledávání a hodnocení rizik, školení zaměstnanců a nadřízených osob, kategorizace pracovních činností, zpracování a aktualizace dokumentace BOZP.

Požární ochrana

Spravujeme komplexní agendu požární ochrany. Vypracování dokumentace, školení, revize.

Životní prostředí - EMS

Provádíme konzultace, pravidelné hlášení. Zpracování metodiky (dokumentace) ČOV.

9

Složení našeho týmu

Náš tým pracovníků se skládá ze specialistů na BOZP, PO a životní prostředí.

9

Služby klientům

Správa BOZP a PO, revizní činnost a elektronická evidence revizí, elektronická kniha úrazů, pohotovost mimo pracovní dobu.

9

Informační systém

Využíváme CRM informační systém na vedení agendy a aktualizace legislativních změn u našich klientů. Všichni naši klienti jsou o změnách samozřejmě informováni.

Žádný projekt není příliš velký nebo malý

Naší hlavní náplní je outsorcing v bezpečnosti práce a požární ochrany. Naši technici jsou odborně způsobilé osoby dle platné legislativy. Samozřejmostí je naše služba v zastupování klientů při jednání se státní správou a kontrolách odborného dozoru. Jsme odborníci na zavádění a metodiku ČOV (čistírny odpadních vod). Dále poskytujeme služby v oblasti revizní činnosti. Revize jsou nedílnou součástí bezpečnosti každého podniku. Tyto revize provádíme a vedeme veškerou evidenci za klienta. V současné době pracujeme s nejnovějšími IT technologiemi jejichž součástí bude pro klienty přihlášení do systému kde budou veškeré úkony.

Nabízíme možnost obchodní spolupráce.

Doručovací adresa, kancelář

Resslova 935/3,
500 02 Hradec Králové

Sídlo společnosti

Rumunská 219,
Josefov,
551 02 Jaroměř

Fakturační údaje

IČ: 07414552
Č. ú.: 1027014087/6100
Datová schránka: 5hviy3m

Kontakt

tel.: 737 517 995
e-mail: asistentka@spravaBOZP.cz