Správa BOZP s.r.o.

Specialisté na bezpečnost práce a požární ochranu

BOZP

Spravujeme komplexní agendu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Vyhledávání a hodnocení rizik, školení zaměstnanců a nadřízených osob, kategorizace pracovních činností, zpracování a aktualizace dokumentace BOZP.

Požární ochrana

Spravujeme komplexní agendu požární ochrany. Vypracování dokumentace, školení, revize.

Životní prostředí - EMS

Provádíme konzultace, pravidelné hlášení. Zpracování metodiky (dokumentace) ČOV.

9

Složení našeho týmu

Náš tým pracovníků se skládá ze specialistů na BOZP, PO a životní prostředí.

9

Služby klientům

Správa BOZP a PO, revizní činnost a elektronická evidence revizí, elektronická kniha úrazů, pohotovost mimo pracovní dobu.

9

Informační systém

Využíváme CRM informační systém na vedení agendy a aktualizace legislativních změn u našich klientů. Všichni naši klienti jsou o změnách samozřejmě informováni.

Žádný projekt není příliš velký nebo malý

Naší hlavní náplní je outsorcing v bezpečnosti práce a požární ochrany. Naši technici jsou odborně způsobilé osoby dle platné legislativy. Samozřejmostí je naše služba v zastupování klientů při jednání se státní správou a kontrolách odborného dozoru. Jsme odborníci na zavádění a metodiku ČOV (čistírny odpadních vod). Dále poskytujeme služby v oblasti revizní činnosti. Revize jsou nedílnou součástí bezpečnosti každého podniku. Tyto revize provádíme a vedeme veškerou evidenci za klienta. V současné době pracujeme s nejnovějšími IT technologiemi jejichž součástí bude pro klienty přihlášení do systému kde budou veškeré úkony.

Nabízíme možnost obchodní spolupráce.

Doručovací adresa

Rumunská 219,
Josefov,
551 02 Jaroměř

Sídlo společnosti

Rumunská 219,
Josefov,
551 02 Jaroměř

Fakturační údaje

IČ: 07414552
Č. ú.: 1027014087/6100
Datová schránka: 5hviy3m

Kontakt

tel.: 737 517 995
e-mail: asistentka@spravaBOZP.cz