Služby

Poskytujeme komplexní služby v oblasti BOZP, PO a EMS

BOZP

Spravujeme komplexní agendu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Vyhledávání a hodnocení rizik, školení zaměstnanců a nadřízených osob, kategorizace pracovních činností, zpracování a aktualizace dokumentace BOZP.

Požární ochrana

Spravujeme komplexní agendu požární ochrany. Vypracování dokumentace, školení, revize.

Životní prostředí - EMS

Provádíme konzultace, pravidelné hlášení. Zpracování metodiky (dokumentace) ČOV.

Dokumentace

Na základě zjištěných informací zhotovujeme dokumentaci k BOZP, PO a životnímu prostředí dle požadavků klienta. Dokumentace se tvoří individuálně a v případě potřeby se schvaluje s orgány státní správy.

Revize

Zajišťujeme revize hasících přístrojů, elektrických zařízení, plynových zařízení, tlakových zařízení, zdvihacích zařízení, komínů a spalinových cest, revize regálů a polic, osobních zachycovacích a zádržných prostředků.

Revize úvazků UP One

Dle normy ČSN EN 365:2004 provádíme pravidelnou periodickou prohlídku OOPP proti pádu 1x za 12 měsíců. V případě extrémního zatížení tuto prohlídku provádíme 1x za 6 měsíců.

Školení BOZP, PO a EMS

Poskytujeme standardní školení BOZP, PO a EMS, školení na tlakové nádoby, plynové nádoby, školení práce ve výškách, školení referenčních řidičů, školení vazačů a jeřábníků, školení na práci s motorovou pilou a mnoho dalších.

Prodej a servis úvazků UP One

Jsme distributorem ochranných pracovních prostředků proti pádu UP One. Navrhujeme řešení a poradenskou činnost při zajišťování BOZP Vašich zaměstnanců pro práci ve výškách. Dále provádíme speciální školení a revizní činnost těchto produktů.

HACCP

Vypracujeme analýzu rizik a správné stanovení kontrolních a kritických bodů pro váš podnik. Od prvotního příjmu surovin až po výdej spotřebiteli.

Služby pro obce

Obec je zaměstnavatel a jako takový dle §106 zákoníku práce odpovídá za BOZP všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na procovišti

Doručovací adresa

Rumunská 219,
Josefov,
551 02 Jaroměř

Sídlo společnosti

Rumunská 219,
Josefov,
551 02 Jaroměř

Fakturační údaje

IČ: 07414552
Č. ú.: 1027014087/6100
Datová schránka: 5hviy3m

Kontakt

tel.: 737 517 995
e-mail: asistentka@spravaBOZP.cz