Životní prostředí EMS

Neexistuje žádná standardní metoda zavedení systému EMS. Proces zavádění závisí na velikosti organizace, druhu výroby, poskytování služeb, způsobech řízení a odpovědnosti. Pomáháme Vám tento složitý proces zavést do Vašeho podniku a následně jsme součinní při jeho dodržování.

 Hlavními pilíři jsou:

1 Plánování
a) environmentální politika
b) významné environmentální aspekty
c) zákonné a jiné požadavky
d) cíle a cílové hodnoty
e) programy environmentálního řízení

2 Zavedení a fungování
a) struktura a zodpovědnost
b) výcvik, povědomý a kompetence
c) komunikace
d) dokumentace EMS
e) řízení dokumentace
f) řízení provozu
g) plánování mimořádných stavů a havarijní připravenost

3 Kontrola
a) pravidelné monitorování a měření
b) neshody, nápravná a preventivní opatření
c) záznamy
d) interní audit EMS

4 Zlepšování
a) přezkoumání vedením
b) externí komunikace, environmentální prohlášení
c) ověření

Mezi základní požadavky našich klientů v řízení a dodržování systému EMS, nebo EMAS patří zejména: 

Pravidelné zápisy a vyhodnocení EMS pochůzek po provozu

Průběžná evidence odpadů, evidence chemických látek

Zařazení odpadů dle kategorií, značení odpadů na provozu

Kontrola bezpečtnostních listů

Vypracování a aktualizace pravidel a zacházení s chemickými látkami

Kontrola popisů na chemických látkách

Kontrola a evidence chladiv

Sledování zákonné povinnosti nakládáni s odpady a chem. látkami

Roční prověrka

Interní audit EMS

Zpracování dokumentace k velkému auditu

Kontrola a evidence plynových zařízení

Pravidelné školení EMS

Tvorba havarijních plánů

Doručovací adresa

Rumunská 219,
Josefov,
551 02 Jaroměř

Sídlo společnosti

Rumunská 219,
Josefov,
551 02 Jaroměř

Fakturační údaje

IČ: 07414552
Č. ú.: 1027014087/6100
Datová schránka: 5hviy3m

Kontakt

tel.: 737 517 995
e-mail: asistentka@spravaBOZP.cz